PROPOZÍCIE 2021

Názov:
- SKALICKÝ DRSŇÁK 2021, 3.ročník
- extrémny bežecký pretek s prekážkami
- limitovaní počet 100 pretekárov !!!
- pretek je súčasťou seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2021 

Miesto:
- SKALICA -rekreačná oblasť ZLATNÍCKA DOLINA (6km od mesta Skalica)
- areál BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA www.bikearenazlatnickadolina.eu 

Termín:
- 5.6.2021 (sobota)

Trasa:
- dĺžka preteku: cc. 15km 
- počet prekážok: minimálne 10 a viac
- trasa preteku vedie z 50% po lesných cestách a z 50% po trailových chodníkoch BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA (XC OKRUH)

Prekážky:
- plazenie sa po zjazdovke, preliezanie prekážok, beh zo závažím, prenášanie automobilových pneumatík, podbiehanie pod mosty, beh po potoku...a ďalšie :)
- pokiaľ neprekonáte prekážku čaká vás trest v podobe 20 DRSŇÁKOV!!! 
- vynechanie prekážky, alebo nevykonanie drsňákov má za následok udelenie diskvalifikácie z preteku. 

Štart:
- 11:00hod. (od horskej chaty HERTLSPORT)

Prezentácia:
- sobota 5.6.2021 v čase od 8:00hod. do 10:30hod. (horská chata HERTLSPORT)

Štartujúci:
- pretek je limitovaní počtom 100 pretekárov. Do preteku sa môžete prihlásiť do 29.5.2021.V prípade naplnenia limitu 100 pretekárov pred 29.5.2021 bude online prihlasovanie na pretek pozastavené. Po 29.5.2021 aj v prípade nenaplnenia preteku počtom 100 pretekárov sa na pretek už nebude dať prihlásiť. Za prihláseného pretekára sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil na účet organizátora štartovné 30,00,-Euro (do 29.5.2021). Prihlásení pretekár s neuhradeným štartovným do 29.5.2021 bude zo štartovnej listiny odstránení.

Štartovné:
- 30,00,-Euro (od 1.1.2021 do 29.5.2021)
ŠTARTOVACÍ BALÍČEK obsahuje:
- funkčné bežecké tričko s logom preteku a štartovným číslom (v hodnote 15,00,-Euro), strih trička unisex) 
- pitný režim počas preteku od f. Kompava 
- 1x nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI (v hodnote 1,50,-Euro) 
- 1x K4 Power gel Kompava (v hodnote 2,00,-Euro)
- cieľový certifikát

Podmienka štartu:
- každý prihlásený pretekár obdrží funkčné bežecké tričko s logom preteku. Nakoľko na tričku bude vytlačené štartové číslo pretekára, podmienkou štartu na preteku je absolvovať pretek v tomto tričku. Preto Vás poprosíme aby ste si v rámci online prihlášky objednali správnu veľkosť trička (strih trička unisex), nakoľko už nebude možnosť si zameniť tričko za inú veľkosť.

Upozornenie:
- trasa preteku je v cross country štýle, ktorá vás povedie lesom, priekopami ako aj nerovným terénom s koreňmi, ale aj potokom po kameňoch s klzkým povrchom. Preto je nutné zdôrazniť, že zranenia môžu nastať pri pádoch, zakopnutí, pošmyknutí atď. alebo pri prekonávaní prekážok. Okrem toho nebezpečie môže byť spôsobené pádmi ostatných účastníkov preteku. Z toho dôvodu žiadame, aby ste upravili rýchlosť behu a chovanie podľa podmienok, viditeľnosti a priepustnosti na trase a danej prekážke. Doporučujeme zvoliť adekvátnu obuv a športové oblečenie. 

Kategórie:
- Muži M1 18-19 rokov...
- Muži M2 20-29 rokov
- Muži M3 30-39 rokov
- Muži M4 40-49 rokov
- Muži M5 50-59 rokov
- Muži M6 nad 60 rokov a starší

- Ženy Z1 18-19 rokov
- Ženy Z2 20-29 rokov
- Ženy Z3 30-39 rokov
- Ženy Z4 40-49 rokov
- Ženy Z5 nad 50 rokov a staršie

Platba: 
- prevodom na účet
• Banka: Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK4109000000005150783461
• Názov účtu: BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA

Prihláška:
- ONLINE PRIHLÁŠKA
!!! Online prihláška bude funkčná do 29.5.2021 (23:59:59hod.) !!! 
!!! V prípade naplnenia 100 pretekárov pred 29.5.2021 bude online prihlasovanie na pretek pozastavené !!!

Časový harmonogram:
- 8:00-10:30hod. Prezentácia (horská chata HERTLSPORT)
- 10:30-10:55hod. Rozprava k preteku /výklad tratí, poučenie pretekárov/, účasť povinná!!!
- od 11:00hod. Štart preteku (bývalá zjazdovka),
- 15:00-16:00hod. Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien najlepším pretekárom

Ceny:
- prvý traja pretekári v jednotlivých vekových kategóriách získajú originálne trofeje, vecné ceny
- pretekár, ktorý pretek dokončí získava v cieli pamätný cieľový certifikát SKALICKÝ DRSŇÁK 2021

Občerstvenie:
- v horskej chate HERTLSPORT bude k dispozícii bufet, kde si budete môcť zakúpiť počas celého dňa občerstvenie

Pitný režim:
- pitný režim počas preteku zabezpečuje firma KOMPAVA www.kompava.sk


Podmienky a povinnosti účastníkov preteku SKALICKÝ DRSŇÁK 2021:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Preteku sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Čipy sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
7. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol a prekážok.
8. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
9. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
10. Účastník odoslaním online prihlášky berie na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
11. Účastník odoslaním online prihlášky súhlasí zo spracovaním osobných údajov GDPR pre potreby organizácie preteky. Po preteku budú všetky údaje z databázy prihlášok organizátorom vymazané.
12. Účastník preteku by mal mať platný preukaz poistenca. V prípade zahraničných pretekárov platný medzinárodný preukaz poistenca.
13. Každý, kto odhodí odpadky po trase mimo občerstvovacích staníc a prekážok bude diskvalifikovaný.
14. Ponechanie a zahodenie na trase akejkoľvek súčasti odevu, s ktorým pretekár pôvodne vyštartoval bude trestaná diskvalifikáciou pretekára.. Každá súčasť odevu a výstroje musí prejsť cez všetky prekážky a nič nesmie zostať ponechané na trase preteku.
15. Vynechanie prekážok alebo prebehnutím vedľa nich sa trestá diskvalifikáciou.
16. Účastník preteku nesmie kedykoľvek počas pretekov používať alebo nosiť stúpačky alebo kovové čapy, vonkajšie vybavenie, slúchadla, vysielačku, osobné zvukové zariadenie alebo akýkoľvek iný predmet, ktorý považuje hlavný rozhodca za nebezpečný.  Je zakázané používať turistické, nordic walking alebo lyžiarske palice, kovové špičky na topánkach. 
17. Nedodržiavanie stanovenej trasy a používanie skratiek sa trestá diskvalifikáciou. Pokiaľ neprekonáte prekážku čaká vás trest v podobe 20 DRSŇÁKOV!!! Vynechanie prekážky, alebo nevykonanie drsňákov má za následok udelenie diskvalifikácie z preteku.
18. Pretekári sa nesmú hádať s rozhodcom, traťovým maršalom, dobrovoľníkom na prekážke atď. Hádanie sa bude považované za nešportové správanie. Pokyny rozhodcov musia plniť bezodkladne v opačnom prípade budú diskvalifikovaní. Pokiaľ majú pocit, že boli nespravodlivo hodnotení, majú právo podať po dobehnutí do cieľa protest.
19. Pomalí pretekári musia umožniť rýchlejším pretekárom predbiehať. Zámerné bránenie rýchlejším bežcom v predbiehaní na akomkoľvek úseku trate bude klasifikované ako "Nešportové správanie". Pretekári sa musia zoraďovať do koridoru pred prekážkami podľa poradia ako k prekážke dobehli. Nesmú sa v koridore predbiehať. Takéto správanie sa trestá diskvalifikáciou.  
20. Každý pretekár je povinný sa pred pretekami oboznámiť so súťažnými pravidlami a pravidlami prekonávania prekážok počas rozpravy k preteku. Rozprava k preteku sa uskutoční v čase 10:30-10:55hod. v priestoroch štartu preteku. Účasť pretekárov na rozprave je povinná.

• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-20.